ŞİFALI DUALAR 

SALAVATI TEFRİCİYYE 
Bismillahirrahmânirrahîm 
Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir regaibü ve husnül hevatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihil kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek. 

ÜZÜNTÜYÜ GİDERMEK İÇİN OKUNAN DUA 
Bismillahirrahmânirrahîm 
Allahümme rabbes semavatis seb'ı ve rabbel arşil azıymi ikfini külle mühimmin min haysü şi'te min eyne şi'te 
Herhangi bir kul bu duayı okursa Allah mutlaka onun üzüntüsü giderir (Ramuz el Ehadisi) 

NAZAR DUASI
Bismillahirrahmânirrahîm 
Ve in yekadülleziyne keferu le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zira ve yekulune innehü le mecnun Ve mahüve illa zikrun lil alemiyn. 
Felak ve Nas sureleri.


BAŞ AĞRISI İÇİN DUA
Bismillahirrahmânirrahîm 
Elif lam mim, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayum, nezzele aleykel kitabe bil hakkı musadikan lima beyne yediyhi ve enzelet terate vel incile min kablü hüden lin nasi ve enzelel furkane innellezine keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedidün vallahü azizün züntikam Uhruc minha mez'umen medruhan le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeiyn.


AGRISI OLAN BU DUAYI KENDI KENDINE OKUMALIDIR
" Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ."
MA'NASI: Allâh'in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh'in izzet ve kudretine siginirim."

GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA
" Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh ."
MANASI: Benim Rabbim (sahibim) Allah'tir. Onun seriki yoktur.

GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA
" Mâsâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh "
MANASI: "Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh'indir. Allâhü Teâlâ'dandir."

NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA
" Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu ."
MA'NASI : "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."


SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA
" Subânallâhil Aziym !"
MANASI: "Büyük ve yüce Allâh'i tesbih ederim!"

" Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü ."
MANASI: "Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini
(yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâh'im! Rahmetinle yardimini istiyorum."

" Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî sey'en "
MANASI: "Benim Rabbim, Allâh'dir. Allâh. O'na hiç bir seyi ortak kosmam." demektir.


BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ 
" Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey'ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve hüvessemî ul-alîm ."
MANASI: "Allâh'ü Teâla'nin ism-i serifi ile derse, O'nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir."


BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ
" Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym. "
MANASI: Yüce Allah'in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O'nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.


Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.):
"Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur.

 

Sıkıntılı veya borçlu " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse Allahü teâlâ işini kolaylastirir.

Korkan biri " Hasbünallâhü ve ni'mel vekil ." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."

Sabah-aksam " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.

Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.

 

© 2018 by Yılancık Taşı. Alternatif Şifa Merkezi

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now